• EN
  • اشراف أم حاتم

chibh bourak

بواسطة: khouloud
تاريخ الوصفة: 24/08/2008

2 kaass mina lfarina
bayda 1
chwayat milha
2 mala3ik saghira mina lfarina
chwayit maa (hassba al3ajina)
2 mala3ik kabira zayt
mil3ala saghira sokar

alhachw
1 bayda
milh
foulfoul akhal
chwayat ma3adnouss
kamoun
habat basl saghira mafrouma
chwayit toum mafrouma
lahm mafroum
tarikat tahdir alhachw
nada3ou al lahm almafroum+albasal+zyt+toum+foulfoul akhal+kamoun+milh wa
natroukouhaou yatbakh 3la nar hadya
tarikat atahdir

nada3 2 mala3ik maa dafi noudif lahou alkhamira w kalil mina asokar natrokoha takhmir ba3daha nada3ou alfarina fi wi3aa nodif laha azayt w nakhdoumouha jayida 3an tarik alyad ba3daha nodifou laha bakiyat almakadir mina alkhamira ba3dama takhmir wa lmaa hasba ma tatatalabou al3ajin walmilh walbayda .
natroukouha takhmir limoudat sa3a aw nish sa3a hasba darajat alharara ba3daha nokati3ouha 3la chakl douwayrat nada3ou alhachw dakhilaha fi anissf w natwiha 3la chakl hilal nadhanouha mina alfawk bi safar albayd wanada3ouha fifour
chahiya tayiba
tarikat


إرسال الوصفة